Bactocool - een revolutionair product voor uw vijver!!

Visvijvers hebben de neiging om snel nitriet en ammoniak te vergaren. Dat is giftig voor uw vissen. En toch zijn het net de vissen die zorgen voor die giftige stoffen. Ook vijvers zonder vissen produceren schadelijk stoffen. Wat als er nu een product zou zijn dat onmiddellijk die afvalstoffen zou omzetten naar niet-giftige stoffen, die zelfs nog als voeding kunnen dienen voor de waterplanten?

Revolutionair, zegt u? Inderdaad!!

De universiteit van Gent ontwikkelde een product - BACTOCOOL - waarbij het giftige ammoniak en nitriet wordt omgezet in nitraat. Op die manier brachten ze het enige wetenschappelijk bewezen vijverproduct op de markt met levende, nitrificerende organismen. Omdat het gaat om levende bacteriën wordt het product in de koelkast bewaard en best onmiddellijk na aflevering opnieuw in de koelte geplaatst.

bactocool levende bacteriecultuur

Opstart vijver na de winter

In de winter zijn zowel uw vijver als uw vissen in rust; ze produceren minder afvalstoffen. Om de vijver klaar te maken voor het nieuwe seizoen, is het ideaal om in maart-april Bactocool toe te voegen. Op die manier start alles snel op en worden de schadelijke stoffen vanaf de eerste lentedag goed afgebroken en omgezet naar nitraat.

zwemvijver onderhoud opstart na winter bactocool nitrificerend

Opstart nieuwe vijver

Bij de opstart van een nieuwe vijver wordt leidingwater gebruikt. Hierin zitten geen bacteriën die voor een natuurlijk evenwicht in uw vijver zorgen; er zijn er nochtans enorm veel verschillende nodig! Vooral de bacteriën die schadelijke stoffen omzetten zijn vitaal voor uw visvijver. Voordat u vissen toevoegt, moeten deze hun werk doen. Door Bactocool toe te voegen zijn deze bacteriën in grote aantallen aanwezig en kunnen ze de plotse afvalstoffen van vissen omzetten. 

Toevoegen nieuwe vissen

Ook wanneer u extra vissen wil toevoegen, kan u best zeker zijn dat uw vijver de extra uitlaatgassen kan verwerken! Door bactocool in de vijver te gieten geeft u onmiddellijk een goede push aan uw vijver door extra bacteriën toe te voegen.

koi koivijver visvijver