Disclaimer

Disclaimer

TEKSTEN – BEELDEN

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Extraverde levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Extraverde behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Extraverde. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

GESCHILLEN

Ingeval van geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van het Kanton of de Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd om uitspraken te doen. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

INFORMATIE

Extraverde BVBA
Krabbels 7
2243 Pulle
webwinkel@extraverde.be
BTW‐BE: 0829 589 530