Privacyverklaring

Privacy Voorwaarden

Extraverde hecht belang aan uw privacy. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. We zien privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens als een belangrijke factor om onze betrouwbaarheid te onderlijnen.

KLANT- EN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens (o.a. naam, adres, e-mailadres, rekeningnummer...) die u in het kader van een bestelling heeft opgegeven, worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Verder worden de gegevens aan de distributieorganisatie van de webwinkel verstrekt; deze organisatie ontvangt schriftelijk onze privacyvoorwaarden en dient zich hieraan te conformeren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productie-, het verzendproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw gegevens om na de levering met u te kunnen communiceren over de kwaliteit van de afhandeling van geleverde goederen en diensten alsmede over garantie- en/of klachtenbehandeling. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen uit ons systeem kunt u hiervoor een email sturen naar info@extraverde.be.

ANALYSE VAN GEGEVENS

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van onze website geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze analyse van deze gegevens staan niet in verband met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

GEHEIMHOUDING

Extraverde verplicht zich tot geheimhouding van de adresseringsgegevens die door u voor de aankoop en levering zijn aangeleverd. Een zelfde geheimhoudingsplicht zal schriftelijk worden opgelegd aan het externe bedrijf en haar personeel dat bij het leverproces door Extraverde wordt ingeschakeld.

BEVEILIGING

Extraverde besteedt omwille van de dienstverlening zelf en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw persoonsgegevens (firewalls, paswoordtoegang voor medewerkers...).

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die binnen Extraverde worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Extraverde, en van het externe bedrijf dat bij het leverproces en/of bij de distributieorganisatie wordt ingeschakeld, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

WIJZIGINGEN

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Extraverde bekend gemaakt.

INZAGE

Onze klanten hebben recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Dit is mogelijk door contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

VRAGEN

Voor vragen over deze verklaring of over de webwinkel Extraverde kunt u per e-mail contact opnemen via webwinkel@extraverde.be.